STYLIST

 

ヒウ (Bui Thanh Hieu)

スタイリスト歴8年
高いカラー技術に加え、Shigeからカット&パーマ技術を学び習得。
丁寧な仕事と正確な技術でお客様を美しくします。
kinh nghiệm stylist 8 năm 
Với kĩ thuật nhuộm giỏi, các kĩ thuật về cắt và uốn đều được học tập và rèn luyện từ Shige. 
Trong công việc luôn nghiêm túc và sự chuẩn xác trong kĩ thuật sẽ mang lại cho khách hàng mái tóc đẹp. 

style collection

style collection

  • republic
  • reco
  • neil
  • sovaka
  • recomarket